Witamy w serwisie WWWIV Liceum Og�lnokszta�c�cego
im. Stefana Kardyna�a Wyszy�skiego
w Limanowej.

Strona powsta�a przy wsp�pracy szko�y z serwisem limanowa.com.pl.